NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, JASHTË SHËRBIMIT CIVIL,NGA TË KUALIFIKUARIT EKSELENTË,PËR 9 SISTEME MINISTRORE

Në zbatim të pikës 11, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, për vitin 2019”, në përfundim të procedurës së përzgjedhjes së pozicioneve të punës nga ana e kandidatëve të kualifikuar, njoftojmë se Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO SHËRBIM CIVIL NË VARËSI TË MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË   Në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT -Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO SHËRBIM CIVIL NË VARËSI TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE   Në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës Read more…