NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, NGA TË KUALIFIKUARIT EKSELENTË

Në zbatim të pikës 11, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të procedurës së përzgjedhjes së pozicioneve të punës nga ana e kandidatëve të kualifikuar, njofton Read more…

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR THIRRJEN PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PUNËSIM TË PËRKOHSHËM NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE (pas shqyrtimit të ankesave administrative)

Në zbatim të pikave 6, 7, 8 dhe 9, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve Read more…

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR PËR THIRRJEN PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PUNËSIM TË PËRKOHSHËM NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE

Në zbatim të pikave 6, 7, 8 dhe 9, të kreut II, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR STUDENTËT E EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE

Në zbatim të pikës 3, të kreut II dhe të pikës 2, të kreut III, të vendimit nr. 586, datë 30/08/2019, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e përkohshëm të studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore”, Departamenti i Administratës Publike shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin Read more…

Njoftim mbi emrat fitues të fazës së parë të rekrutimit të ekspertëve ekselentë në Përfaqësitë e Republikës së Shqipërisë

Në vijim të thirrjes së Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për shprehjen e interesit për ekspertë ekselentë që dëshirojnë të punojnë pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore të Republikës së Shqipërisë në botë, në zbatim të nenit 31, pika 3 të Ligjit 23/2015 “Për Shërbimin e Jashtëm në Republikën e Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR EKSPERTËT EKSLENTË PËR PUNËSIMIN PRANË PËRFAQËSIVE DIPLOMATIKE DHE KONSULLORE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË JASHTË VENDIT

Në zbatim të pikës nenit 31, pika 3 të Ligjit 23/2015 Për Shërbimin e Jashtëm në Republikën e Shqipërisë 4, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, për nevoja të veçanta, shpall procedurat për shprehjen e interesit për punësimin e ekspertëve që kanë mbaruar studimet akademike me rezultate maksimale (më Read more…

NJOFTIM PËR PËRZGJEDHJEN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, JASHTË SHËRBIMIT CIVIL,NGA TË KUALIFIKUARIT EKSELENTË,PËR 9 SISTEME MINISTRORE

Në zbatim të pikës 11, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, për vitin 2019”, në përfundim të procedurës së përzgjedhjes së pozicioneve të punës nga ana e kandidatëve të kualifikuar, njoftojmë se Read more…