THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO SHËRBIM CIVIL NË VARËSI TË MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË   Në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT -Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO SHËRBIM CIVIL NË VARËSI TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE   Në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT -Kryeministria

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO SHËRBIM CIVIL NË VARËSI TË KRYEMINISTRISË   Në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit Read more…

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI -Ministria e Mbrojtjes

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO SHËRBIM CIVIL NË VARËSI TË MINISTRISË SË MBROTJES   Në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, Read more…