Kjo shpallje ka të bejë me një përmbledhje të listës së ekselentëve që nuk arritën të zgjedhin një vend pune gjatë raundit të parë. Lutemi klikoni më poshtë për të shkarkuar shpalljen.

Klikoni ketu

Categories: Uncategorized