Në zbatim të pikës 11, të vendimit nr. 812, datë 26/12/2018, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, për vitin 2019”, në përfundim të procedurës së përzgjedhjes së pozicioneve të punës nga ana e kandidatëve të kualifikuar, njoftojmë se kandidatët që kanë përzgjedhur vendet e punës dhe do të punësohen me kontratë të përkohshme 1 vjeçare në pozicionet specialist dhe të barazvlefshëm, në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil, për 9 sistemet ministrore.
Klikoni këtu për të parë listën e plotë.

Categories: Uncategorized