Njoftim për përzgjedhjen e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore  pjesë e shërbimit civil, nga të kualifikuarit ekselentë.

Klikoni këtu për rezultatet

Categories: Uncategorized