THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT – Ministria e Drejtësisë

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT -Ministria e Financave dhe Ekonomise

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT – Ministria e Brendshme

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT – Ministria e Kulturës

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT -Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT-Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT -Kryeministria

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO ...
Lexo më tepër

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI -Ministria e Mbrojtjes

THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR TË SAPODIPLOMUARIT STUDENTË TË EKSELENCËS PËR INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE JO ...
Lexo më tepër