Këtu regjistrohesh dhe aplikon vetëm për pozicione pune në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil.

Për tu regjistruar dhe për të aplikuar për pozicione pune në institutionet e administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil kliko këtu.

Ndjesë.....
Ju nuk jeni i loguar