Nëse dëshironi të ndani një koment ose ankesë në lidhje me proceset e rekrutimit apo platformën “Punë të Mbarë“, ju lutem plotësoni formularin më poshtë,Specifikimi i llojit të problematikës :

*Pyetje/Sqarime lidhur me çështje teknike ku përfshihen problematika të tipit:

  • Probleme teknike për krijimin e profilit tuaj
  • Keni humbur passwordin
  • Nuk aksesoni dot profilin
  • Keni probleme me ngarkimin e dokumenteve

*Pyetje/Sqarime lidhur me çështje të procesit ku perfshihen problematika të tipit:

  • E drejta për të aplikuar
  • Niveli/Lloji i diplomës
  • Mesatarja
  • Pozicionet
  • Sa herë mund të aplikoni