Këtu regjistrohesh dhe aplikon vetëm për pozicione pune në institucionet e administratës shtetërore, jashtë shërbimit civil.

Për tu regjistruar dhe për të aplikuar për pozicione pune në institutionet e administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil kliko këtu.

Pozicionet më të fundit
Vënde pune:  3
THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT Postuar: 41 Ditë më parë
THIRRJE PËR SHPREHJEN E INTERESIT Postuar: 42 Ditë më parë
popup cross
Kërkim i avancuarpopup cross